Generalforsamling ons. 20. april 2022

Foreningen Possementen afholder årets officielle generalforsamling i biografsalen på Kulturhuset Industrien onsdag den 20. april 2022 kl. 19:00 – 21:00.

Alle medlemmer er velkommen. Det er også muligt at blive medlem på aftenen, så bare mød op.

Forløbet er ikke endelig fastlagt, men den officielle del indeholder:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af
     – bestyrelsesmedlemmer
     – suppleanter
     – revisor
7. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest onsdag den 6. april på formand@possementen.dk

Du er også velkommen til at sende os forslag og ideer til indholdet og programmet til generalforsamlingen. Vi vil jo gerne vise, vi er en kreativ forening, der kan finde ud af at samarbejde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Please reload

Please Wait