Om foreningen

Possementen er en foreningen, der har til formål at renovere, istandsætte og vedligeholde ”de gule tidligere administrationsbygninger” på Vandværksvej 17 i Aarup for at etablere et kulturhus med åbne værksteder, og egnede lokaler til kulturelle, kreative og rekreative formål.

Foreningen vedtog på den stiftende generalforsamling et sæt vedtægter.

Ved samme lejlighed blev der valgt en bestyrelse.