Possementens bestyrelse

Bestyrelsen er konstitueret med:

Formand: Henrich Munk Svendsen

Næstformand: Ask Slotø

Kasserer: Henning Erik Bak